Logo Grup Canovas

Son Moix (Palma)

S'Escorxador (Palma)

Las Palmeras (Palmanova)

Es Parc (Manacor)

Alcampo (Marratxí)

Santa Ponça

Telèfon Son Moix
Telèfon S'Escorxador
Telèfon Las Palmeras
Telèfon Es Parc
Email Centres Mèdics Canovas

La renovació del títol de Patró d'Embarcacions d'Esbarjo requereix d'un certificat mèdic que pot realitzar-se als nostres centres.

 

Aquest ha d'acreditar que la persona reuneix les condicions psicofísiques establertes en la Resolució de l'11 de gener de 2010 de la DGMM en aplicació de l'Ordre FOM/3200/2007, sempre que hagin transcorregut més de dos anys des de la data d'obtenció o renovació de qualsevol títol regulat per aquesta Ordre, o de la realització de l'examen. És vàlid també l'emès per l'Institut Social de la Marina i les Forces Armades.

Les targetes d'esbarjo es renoven cada 10 anys, excepte els majors de 70 anys que les renovaran cada dos anys.

 

La documentació a presentar és la següent:

 

  • Sol·licitud emplenada.

 

  • Dues fotografies, grandària DNI, de front i amb el cap descobert i sense ulleres fosques.

 

  • Fotocòpia de la targeta caducada.

 

  • Abonament de la taxa en vigor al moment de la sol·licitud catalogada com a “Expedició/Renovació de targetes d'esbarjo”.

 

  • Certificat mèdic.
Certificats mèdics

Certificats mèdics

 

Centres mèdics

Centres mèdics

 

Centre Mèdic
S’Escorxador
(Palma)

-De dilluns a divendres de 9:00 a 19:00 (migdia obert)

 

 

Tel: 971 755 610

escorxador@centresmedicscanovas.com

30 minuts de pàrquing gratuït

Centre Mèdic
Son Moix

(Palma)

-De dilluns a divendres de
9:00 a 20:00 (migdia obert)

-Dissabtes de 10:30 a 13:30

 

 

Tel: 971 609 965

sonmoix@centresmedicscanovas.com

Pàrquing gratuït

Centre Mèdic
Las Palmeras
(Palmanova)

-De dilluns a divendres de
9:00 a 14:00

 

 

Tel: 971 683 242

palmanova@centresmedicscanovas.com

Pàrquing gratuït

Centre Mèdic
Es Parc

(Manacor)

-De dilluns a divendres de
9:00 a 19:00 ininterrompudament

 

Tel: 971 550 309

esparc@centresmedicscanovas.com

Pàrquing gratuït

Centre Mèdic
Santa Ponça

(Santa Ponça)

De dilluns a divendres de 15:00h a 18:00h

 

 

 

 

Tel: 971 20 02 26

Email: santaponca@centresmedicscanovas.com

Pàrquing gratuït

Centro Médico
Alcampo

(Marratxí)

-De dilluns a dissabte de 9:00h a 21:00h

 

 

 

Tel: 971 60 40 56

alcampo@centresmedicscanovas.com

Pàrquing gratuït

 AVÍS LEGAL            POLÍTICA DE PRIVACITAT           POLÍTICA DE COOKIES