Logo Grup Canovas

Son Moix (Palma)

S'Escorxador (Palma)

Las Palmeras (Palmanova)

Es Parc (Manacor)

Alcampo (Marratxí)

Santa Ponça

Telèfon Son Moix
Telèfon S'Escorxador
Telèfon Las Palmeras
Telèfon Es Parc
Email Centres Mèdics Canovas

Per a l'obtenció o renovació de la llicència d'operador de grua torre o grua mòbil autopropulsada es necessita d'un certificat mèdic en el qual en el nostre grup podem realitzar-li les proves mèdiques i psicotècniques.

 

Segons el Reial decret 83612003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària “*MIE-*AEM2″ del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions, el carnet d'operador de grua torre serà expedit per òrgan competent de la comunitat autònoma.

El carnet tindrà una validesa de cinc anys, transcorreguts els quals podrà ser objecte de renovació per iguals períodes.

 

Per a la renovació de la llicència, als nostres centres el pacient haurà de realitzar una prova visual, auditiva, de l'aparell locomotor. Una vegada finalitzades les proves, se li lliurarà el certificat mèdic que notificarà que es troba apte per a la renovació de la llicència d'operador de grues de torre o mòbils autopropulsades.

 

Certificats mèdics

Certificats mèdics

 

Centres mèdics

Centres mèdics

 

Centre Mèdic
S’Escorxador
(Palma)

-De dilluns a divendres de 9:00 a 19:00 (migdia obert)

 

 

Tel: 971 755 610

escorxador@centresmedicscanovas.com

30 minuts de pàrquing gratuït

Centre Mèdic
Son Moix

(Palma)

-De dilluns a divendres de
9:00 a 20:00 (migdia obert)

-Dissabtes de 10:30 a 13:30

 

 

Tel: 971 609 965

sonmoix@centresmedicscanovas.com

Pàrquing gratuït

Centre Mèdic
Las Palmeras
(Palmanova)

-De dilluns a divendres de
9:00 a 14:00

 

 

Tel: 971 683 242

palmanova@centresmedicscanovas.com

Pàrquing gratuït

Centre Mèdic
Es Parc

(Manacor)

-De dilluns a divendres de
9:00 a 19:00 ininterrompudament

 

Tel: 971 550 309

esparc@centresmedicscanovas.com

Pàrquing gratuït

Centre Mèdic
Santa Ponça

(Santa Ponça)

De dilluns a divendres de 15:00h a 18:00h

 

 

 

 

Tel: 971 20 02 26

Email: santaponca@centresmedicscanovas.com

Pàrquing gratuït

Centro Médico
Alcampo

(Marratxí)

-De dilluns a dissabte de 9:00h a 21:00h

 

 

 

Tel: 971 60 40 56

alcampo@centresmedicscanovas.com

Pàrquing gratuït

 AVÍS LEGAL            POLÍTICA DE PRIVACITAT           POLÍTICA DE COOKIES