Skip to content

Animals potencialment perillosos

Certificats

Animals potencialment perillosos


Un dels requisits per a l'obtenció de la llicència d'animals potencialment perillosos és disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos, per la qual cosa es pot obtenir a qualsevol centre de reconeixement mèdic homologat com el nostre.

Segons el Reial decret del 27 de Març de 2002, desenvolupa com s'ha de complir la llei 50/1999 sobre tinença d'animals potencialment perillosos. Per aquest règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, es fixen les característiques pròpies dels animals que han de ser catalogats com a tals:

1. Animals d'espècie canina potencialment perillosos:

 • Pit Bull Terrier
 • Staffordshire Bull Terrier
 • American Stafforshire Terrier
 • Rottweiler
 • Dogo Argentino
 • Fila Brasileño
 • Tosa Inu
 • Akita Inu

2. Característiques pròpies dels gossos considerats com potencialment perillosos:

 • Fort musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
 • Marcat caràcter i gran valor.
 • Pèl curt.
 • Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, altura a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.
 • Cap voluminós amb forma de cub, robusta, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
 • Coll ample musculós i curt.
 • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
 • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Es necessita obtenir una llicència administrativa, atorgada per l'autoritat municipal o estatal, en el nostre cas pot sol·licitar-se en la corresponent Junta de Districte a la qual pertanyem. I hem de complir els següents requisits:

 • Ser major d'edat (presentant fotocòpia del D.N.I.).
 • No presentar antecedents penals pel que fa a alguns supòsits com a delictes contra la propietat, la moral, la llibertat sexual, homicidi…
 • Disposar de capacitat física i psicològica per posseir un d'aquests animals. La certificació l'obtindrem a qualsevol centre de reconeixements mèdics.
 • Acreditació d'haver subscrit un segur de Responsabilitat Civil per danys a tercers.

Una vegada obtinguts tots aquests permisos, l'Ajuntament ens concedirà la Llicència per tenir gossos potencialment perillosos. Aquesta llicència haurà de renovar-se cada 5 anys. Haurem d'inscriure els gossos potencialment perillosos en un registre creat a aquest efecte “Registre municipal de gossos potencialment perillosos”, que ens donarà una certificació acreditativa que està inscrit en el mateix. Per inscriure-ho ha de portar microxip d'identificació, i un certificat veterinari demostrant que està en perfecte estat de salut, havent d'anualment renovar aquest certificat.

Demana cita prèvia i gaudeix d'un 10% de descompte!

Demanar cita

Centres mèdics

Centre mèdic Son Moix Palma Veure més info.
Centre mèdic S'Escorxador Palma Veure més info.
Centre mèdic Es Parc Manacor Veure més info.
Centre mèdic Las Palmeras Palmanova Veure més info.
Centre mèdic Alcampo Palma Veure més info.
Centre mèdic Santa Ponça Santa Ponça Veure més info.