Skip to content

Torre de grues

Certificats

Torre de grues


Per a l'obtenció o renovació de la llicència d'operador de grua torre o grua mòbil autopropulsada es necessita d'un certificat mèdic en el qual en el nostre grup podem realitzar-li les proves mèdiques i psicotècniques.

Segons el Reial decret 83612003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària “*MIE-*AEM2″ del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions, el carnet d'operador de grua torre serà expedit per òrgan competent de la comunitat autònoma.

El carnet tindrà una validesa de cinc anys, transcorreguts els quals podrà ser objecte de renovació per iguals períodes.

Per a la renovació de la llicència, als nostres centres el pacient haurà de realitzar una prova visual, auditiva, de l'aparell locomotor. Una vegada finalitzades les proves, se li lliurarà el certificat mèdic que notificarà que es troba apte per a la renovació de la llicència d'operador de grues de torre o mòbils autopropulsades.

Demana cita prèvia i gaudeix d'un 10% de descompte!

Demanar cita

Centres mèdics

Centre mèdic Son Moix Palma Veure més info.
Centre mèdic S'Escorxador Palma Veure més info.
Centre mèdic Es Parc Manacor Veure més info.
Centre mèdic Las Palmeras Palmanova Veure més info.
Centre mèdic Alcampo Palma Veure més info.
Centre mèdic Santa Ponça Santa Ponça Veure més info.