Skip to content

Embarcacions d'esbarjo

Certificats

Renovació del títol de Patró d'Embarcacions d'Esbarjo


La renovació del títol de Patró d'Embarcacions d'Esbarjo requereix d'un certificat mèdic que pot realitzar-se als nostres centres.

Aquest ha d'acreditar que la persona reuneix les condicions psicofísiques establertes en la Resolució de l'11 de gener de 2010 de la DGMM en aplicació de l'Ordre FOM/3200/2007, sempre que hagin transcorregut més de dos anys des de la data d'obtenció o renovació de qualsevol títol regulat per aquesta Ordre, o de la realització de l'examen. És vàlid també l'emès per l'Institut Social de la Marina i les Forces Armades.

Les targetes d'esbarjo es renoven cada 10 anys, excepte els majors de 70 anys que les renovaran cada dos anys.

La documentació a presentar és la següent:

  • Sol·licitud emplenada.
  • Dues fotografies, grandària DNI, de front i amb el cap descobert i sense ulleres fosques.
  • Fotocòpia de la targeta caducada..
  • Fotocòpia del document nacional d'identitat
  • Abonament de la taxa en vigor al moment de la sol·licitud catalogada com a “Expedició/Renovació de targetes d'esbarjo”.
  • Certificat mèdic.

Demana cita prèvia i gaudeix d'un 10% de descompte!

Demanar cita

Centres mèdics

Centre mèdic Son Moix Palma Veure més info.
Centre mèdic S'Escorxador Palma Veure més info.
Centre mèdic Es Parc Manacor Veure més info.
Centre mèdic Las Palmeras Palmanova Veure més info.
Centre mèdic Alcampo Palma Veure més info.
Centre mèdic Santa Ponça Santa Ponça Veure més info.